Công trình tiêu biểu 02

Warning: getimagesize(files/pictures/img-5012-min_95.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/noithatdn/domains/noithatxanhdn.com/public_html/resizeImg.Class.php on line 17 File nguồn không tồn tại hoặc không phải định dạng cho phép !. Lỗi tại Image->GetType()